dnes je 21.6.2024

Online kurz DPH expert junior
Produkt manažér

On-line kurz DPH EXPERT JUNIOR predstavuje praktický výklad zákona o DPH pre junior účtovníkov. V jednotlivých lekciách nájdete odpovede aj na otázky: Kto je zdaniteľnou osobou vykonávajúcou ekonomickú činnosť? Kedy vzniká daňová povinnosť? Čo sa myslí pod pojmom „obrat“? Čo všetko je základom dane pri dodaní tovaru a služby? Aký údaj musí obsahovať opravná faktúra? Tento on-line kurz prináša odborné informácie v nadväznosti na znenia konkrétnych právnych predpisov, do ktorých môže užívateľ priamo nahliadnuť.

V jednotlivých lekciách on-line kurzu DPH EXPERT JUNIOR nájdete základný prehľad a ilustráciu najbežnejších situácií na príkladoch týkajúcich sa slovenského platiteľa DPH registrovaného v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úspešné absolvovanie tohto kurzu Vám v mene celej redakcie želá


Ing. Kristína Segečová
Odborná redaktorka

Výhody, ktoré získate absolvovaním ON-LINE kurzu:

 • Celý kurz môžete absolvovať v pokoji na svojom PC a podľa vlastného tempa.
 • Získate najdôležitejšie poznatky z oblasti dane z pridanej hodnoty so zameraním na prehľad a ilustráciu najbežnejších situácií.
 • Cieľom kurzu je odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi DPH v praxi.
 • Kurz je orientovaný na praktickú stránku DPH.
 • Dozviete sa všetko o registračnej povinnosti pre DPH v SR a o povinnostiach platiteľa dane.
 • Získate prehľad ako vypĺňať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.
 • Ako bonus v on-line kurze nájdete vzor súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry a vzor dohody o vyhotovovaní faktúr.
 • Úspešným vyplnením záverečného testu získate certifikát o absolvovaní kurzu.

ON-LINE kurz je určený:

 • všetkým, ktorí s DPH začínajú,
 • tiež tým, ktorí prechádzajú z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH,
 • podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje daňové povinnosti pod kontrolou a chcú si ich viesť sami.

Ako bude ON-LINE kurz prebiehať?

 • Lekcie obsahujú praktické informácie s ukážkami z praxe.
 • Ku všetkým absolvovaným lekciám sa môžete vrátiť pomocou svojej osobnej stránky.
 • Na záver absolvujete test, na základe ktorého získate kvalifikačný certifikát o absolvovaní tohto on-line kurzu.
 • Pre získanie certifikátu o úspešnom absolvovaní on-line kurzu, musíte odpovedať na všetky otázky správne. Záverečný test môžete opakovať aj viackrát.

Certifikát po úspešnom absolvovaní on-line kurzu

Autor:

Ing. Monika Ziškayová
Ing. Monika Minárik

Už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala ako pomocný účtovník, neskôr ako osoba zodpovedná za kompletné vedenie účtovnej agendy v slovenských spoločnostiach aj v spoločnostiach so zahraničnou účasťou s rôznym podnikateľským zameraním. Od roku 2009 je členkou komory daňových poradcov. Venuje sa predovšetkým daňovému poradenstvu spolu s podporou spracovania otázok v oblasti účtovníctva ako aj lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov.

 
Špeciálny webinár k online kurzu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2024 a 1.1.2025

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV